POLITYKA PRYWATNOŚCI

Ochrona Danych Osobowych - aktualizacja: 24-05-2018

Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

1. Kontaktując się z naszą firmą, wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie Państwa danych osobowych, w celu uzyskania dla Państwa przez Meritum Centrum Oddłużeniowe – pożyczki oddłużeniowej a zatem w zakresie pośrednictwa w pozyskaniu dla Państwa przez Meritum Centrum Oddłużeniowe kredytu/pożyczki oddłużeniowej, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.). Przekazanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do wykonywania przez Meritum usług pośrednictwa finansowego.

2. Administratorem Państwa danych osobowych jest Meritum Centrum Oddłużeniowe z siedzibą w Świętoszowicach (42-675) przy ul. Mikulczyckiej 104 NIP 631-172-07-97

3. Państwa dane osobowe będą podlegały automatycznemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu, w celu zrealizowania obowiązku wynikającego z przepisów prawa, który polega na tym, że przed zawarciem umowy pożyczki, administrator jako pośrednik jest zobowiązany do dokonania oceny Państwa zdolności kredytowej. W celu podjęcia decyzji o przyznaniu bądź nie przyznaniu pożyczki oddłużeniowej, ocenie podlega Państwa historia kredytowa w wewnętrznych i/lub zewnętrznych bazach danych, sytuacja majątkowa i finansowa oraz dane osobowe. Ponadto dane osobowe mogą być łączone z informacjami o Państwa sytuacji ekonomicznej, w tym historią spłat Państwa zobowiązań.

4. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawiania, w szczególności uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, oraz uzyskania informacji na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania. Mają Państwo również prawo żądania czasowego lub stałego wstrzymania przetwarzania lub usunięcia Państwa danych osobowych.

5. Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną, zgodnie z ustawą z dnia 26 sierpnia 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 roku, Nr 144, poz.1204 ze zm.) informujemy Państwa, że zgoda ta może być w każdym czasie odwołana.

6. Jeżeli nie wyrażacie Państwo zgody na dalsze przetwarzanie Państwa danych osobowych w celu świadczenia przez Meritum Centrum Oddłużeniowe usług pośrednictwa finansowego, lub na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną prosimy o kontakt:

a. Telefoniczny 695-500-156; 695-500-158,
b. w formie elektronicznej, na adres poczty elektronicznej biuro@meritum-kredyty.pl,
c. w formie pisemnej na adres siedziby Meritum Centrum Oddłużeniowe, 42-675 Świętoszowice, ul. Mikulczycka 104
d. lub bezpośrednio do powołanego przez nas Inspektora danych osobowych – Ireneusza Miler, adres mailowy: miler@onet.pl

7. Jeżeli chcieliby Państwo uzupełnić, uaktualnić lub sprostować swoje dane osobowe, jak również otrzymać informację na temat celu, zakresu i sposobu ich przetwarzania, prosimy o kontakt z wyznaczonym przez nas Inspektorem Danych Osobowych.

Polityka prywatności i pliki Cookies

1. Przekazanie danych osobowych przez Klienta ma charakter dobrowolny. Klient ma w każdej chwili prawo do uzyskania informacji o treści przetwarzanych danych oraz prawo ich poprawiania i żądania ich usunięcie o ile jest to zgodne z obowiązującymi przepisami prawa.

2. W przypadku przekazania przez Klienta danych osobowych w celach kontaktowych (w szczególności kontakt telefoniczny lub wypełnienie formularza kontaktowego), Meritum Centrum Oddłużeniowe przetwarza dane podane przez Klienta w celu udzielania Klientowi informacji o produkcie i usłudze.

3. Administratorem danych osobowych przetwarzanych na stronie www.meritum-kredyty.pl jest Meritum Centrum Oddłużeniowe z siedzibą w Świętoszowicach (42-675) przy ul. Mikulczyckiej 104, NIP 631-172-07-97

4. Dane osobowe przekazane za pośrednictwem Strony są chronione i przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002 nr 101, poz. 926, z późn. zm.).

5. Transmisje danych odbywające się za pośrednictwem strony chronione są za pomocą protokołu transmisji SSL.

6. Informujemy, że na stronie mogą być wykorzystane następujące rodzaje plików Cookies:

a). pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach serwisu internetowego, np. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach serwisu,
b). pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach serwisu,
c). pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych serwisu,
d). pliki cookies, umożliwiające „zapamiętanie” wybranych przez użytkownika ustawień i personalizację interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
e). pliki cookies, umożliwiające dostarczanie użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu użytkownika serwisu internetowego. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej). Niedokonanie zmiany ustawień w zakresie cookies oznacza, że będą one zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika, a tym samym będziemy przechowywać informacje w urządzeniu końcowym użytkownika i uzyskiwać dostęp do tych informacji.

8. Wyłączenie stosowania cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych usług w ramach naszych serwisów internetowych, w szczególności wymagających logowania. Wyłączenie opcji przyjmowania cookies nie powoduje natomiast braku możliwości czytania lub oglądania treści zamieszczanych w serwisach internetowych z zastrzeżeniem tych, do których dostęp wymaga logowania.

9. Meritum Centrum Oddłużeniowe zastrzega sobie prawo do wprowadzania bez uprzedzenia zmian w całości lub w części, informacji zawartych na niniejszej stronie.

10. Meritum Centrum Oddłużeniowe informuje i zastrzega, że materiały zamieszczone na niniejszej stronie internetowej a także serwisach z nim zlinkowanych nie stanowią wiążącej oferty jakichkolwiek usług. Materiały te mają jedynie charakter informacyjny.

11. Wszelkie prawa do zawartości stron internetowej Meritum Centrum Oddłużeniowego są zastrzeżone. Użytkownik strony Meritum ma prawo do pobierania oraz drukowania całych stron lub ich fragmentów pod warunkiem nienaruszania praw autorskich oraz praw z rejestracji znaków towarowych należących do Meritum Centrum Oddłużeniowego

Close Menu