WYPEŁNIJ ZAPYTANIE

Formularz

DANE KONTAKTOWE

DOCHÓD

Wnioskodawca

Małżonek/małżonka wnioskodawcy:

Poręczyciel (o ile dotyczy):

ZOBOWIĄZANIA DO SPŁATY

Kredyty, pożyczki, zobowiązania pozabankowe - spłacamy wszystko łącznie z egzekucją komorniczą

ZABEZPIECZENIE

DODATKOWE UWAGI

Wypełnienie i przesłanie powyższej ankiety jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przechowywanie i przetwarzanie Państwa danych osobowych zawartych w ankiecie dla potrzeb Meritum Centrum Oddłużeniowe z siedzibą w Świętoszowicach, zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 w sprawie ochrony danych osobowych – RODO, obowiązującym od 25 maja 2018 roku.
Meritum Centrum Oddłużeniowe z siedzibą w Świętoszowicach, staje się zatem Administratorem Państwa danych. Udostępniają nam Państwo wyłącznie te dane, które posłużą nam do świadczenia Państwu żądanej usługi, to jest: pozyskania przez Państwa pożyczki oddłużeniowej. Państwa dane osobowe nie będą przez nas przechowywane dłużej niż to konieczne w celu świadczenia usługi, bądź dłużej, niż to wymagane w świetle obowiązujących przepisów. Dane wpisywane przez Państwa w formularzu online chronione są poprzez szyfrowanie z użyciem protokołu SSL (Secure Socket Layer), zaś do bezpieczeństwa danych przechowywanych w siedzibie Meritum Centrum Oddłużeniowego przykładane są najwyższe kryteria ochrony.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do oceny zdolności kredytowej. Przysługuje Państwu: Prawo żądania od nas dostępu do Własnych danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania; Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych.
Podstawa prawna: Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Close Menu